Miksi valitsen VK Global yrityksen käännöspalveluihin?

VK Global logo

Kun sinun pitää käännättää verkkosivuja tai tärkeitä asiakirjoja, valitse sinäkin VK Global Helsingissä. VK Global palvelee nopeasti, joustavasti ja asiantuntevasti aina, kun tarvitset kääntäjää, oikolukua tai lokalisointipalveluita. Onko sinulla yritys? Siinä tapauksessa ymmärrät yskän. Yritysmaailmassa tarvitaan usein englannin kieltä, toisinaan myös venäjää, saksaa, koreaa, kiinaa ja esimerkiksi japania. Vaikka englanti taipuisikin natiivitasoisesti, tarvinnet apua venäjän tai kiinan kielen kanssa. Tärkeissä asiakirjoissa ei saa olla virheitä, sillä ne syövät potentiaalisten asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien luottamusta sinuun ja yritykseesi. Käännöstoimiston avulla saat natiivipuhujan tekemän käännöksen, minkä avulla voit rakentaa brändiä ja solmia yhteistyösopimuksia myös ulkomailla. 

VK Global on luotettava

VK Global palvelee kaikenkokoisia yrityksiä asiantuntevasti, laadukkaasti ja luotettavasti. Kun otat yhteyttä VK Globaliin, saat yhteyden maailmanlaajuiseen kokeneiden kääntäjien verkostoon. Verkostossa on haluamasi kielen natiivitasoisia osaajia ja eri alojen asiantuntijoita. Esimerkiksi lääketieteellisten tekstien kääntämiseen tarvitaan henkilö, joka ymmärtää tekstin sisällön. Näin vältytään virheiltä, joita voisi syntyä, jos käännöstä olisi tekemässä lääkkeistä ja lääketieteestä mitään tietämätön henkilö. VK Globalilla on myös auktorisoituja kääntäjiä, jotka saavat tehdä viralliset käännökset – esimerkiksi silloin, kun sinun pitää toimittaa Suomen viranomaisille vihkitodistus ulkomailla solmitusta avioliitosta. VK Global palvelee myös yksityishenkilöitä tämän kaltaisissa tilanteissa.

VK Globalin luotettavuus tarkoittaa asiantuntemuksella ja kokemuksella tehtyjen käännöstöiden lisäksi myös sitä, että kaikki salassa pidettävät materiaalit myös pysyvät salassa. Uskallat antaa VK Globalin käännettäväksi myös arkaluontoisia asiapapereita – ne eivät päädy vääriin käsiin.

VK Global toimii nopeasti ja joustavasti

Nopea

Kun kyseessä on yhtä kirjettä isompi käännösprojekti, kannattaa miettiä kaksi kertaa, tilaako sen freelancer-kääntäjältä vaiko käännöstoimistolta, joka ei ole yhden henkilön varassa. Käännöstoimisto löytää projektille toisen kääntäjän, jos alkuperäinen sairastuu, jää lomalle tai irtisanoutuu. Isoissa projekteissa on alusta pitäen useita kääntäjiä, joten urakka etenee todella nopeasti. Yksi ihminen työskentelee yleensä alle 8 tuntia päivässä, joten käännöstyö etenee sen mukaan. Mikäli projektin kimpussa on 5, 15 tai vaikka 25 kääntäjää, syntyy tulosta ihan eri tahtiin. Mitä nopeammin ja varmemmin käännöksen haluat, sitä parempi on kääntyä käännöstoimiston – ja nimenomaan VK Globalin – puoleen.

VK Global seuraa aikaansa

Digitaalisuus on muuttanut kirjanpitäjän, maanviljelijän ja monen muun eri ammatin edustajan toimenkuvaa radikaalisti. Muutokset ovat olleet usein toimintaa tehostavia, nopeuttavia ja helpottavia. Näin on myös kielenkääntäjien laita. Kielenkääntäjä ei käytä enää kirjoituskonetta, sanakirjaa ja lankapuhelinta, vaan uusia ja moderneja laitteita sekä apuohjelmia.

VK Global on moderni käännöstoimisto, joka seuraa aikaansa. Kääntäjät käyttävät uusinta käännösteknologiaa ja parhaita työkaluja, mitkä mahdollistavat viestinnän laadun ja yhdenmukaisuuden myös silloin, kun työn alla on laaja ja monikielisinen käännösprojekti. Asiakkaalle tämä tarkoittaa ajan ja rahan säästöä, sillä työ valmistuu nopeasti ja ilman päällekkäisyyksiä: käännösmuistien ansiosta samaa työtä ei tarvitse tehdä moneen kertaan.

VK Global tarjoaa myös kielenhuoltoa, kielentarkistusta ja oikolukua

Oikoluku, kielenhuolto ja kielentarkistus tarkoittavat melkein samaa asiaa, mutta näiden palveluiden välillä on kuitenkin eroavaisuuksia. VK Global tarjoaa asiakkailleen kaikkia näitä palveluita.

Oikoluvussa korjataan lähinnä kirjoitusvirheet, mitkä antaisivat huonon kuvan yrityksestäsi. Kielenhuolto tai kielentarkistus ovat syvemmälle luotaavia toimenpiteitä, jolloin korjataan myös sisällölliset ja rakenteelliset ongelmat. Sanasto voidaan muokata niin, että se sopii paremmin tekstin kohderyhmälle. Samalla lauserakenteista muokataan sujuvat ja helppolukuiset.

Kielentarkistaja on aina tekstin kielen natiivipuhuja, jotta kaikki kielelliset nyanssit ja kulttuuritekijät tulisivat otettua huomioon. Myös suomenkieliset tekstin kannattaa käyttää kielentarkistajalla, sillä omalle tekstilleen saattaa sokeutua niin, ettei huomaa toistoja, vihreitä tai epäselvyyksiä.

VK Global hallitsee myös tekstin kotoistamisen

Kaksi naista

VL Global tarjoaa asiakkailleen myös lokalisointipalveluita. Tämä tarkoittaa tekstin kotoistamista. Lokalisointi voidaan tehdä yhtä aikaa tekstin kääntämisen kanssa, tai erikseen.

Lokalisoinnin tarkoitus on saada tekstistä sellainen, että se on kohderyhmälle sekä kielellisesti että kulttuurisesti helposti vastaanotettava, samaistuttava ja sisäistettävä. Tekstin on tarkoitus olla luonnollista eikä tuntua käännökseltä, ja siitä pitää välittyä sen alkuperäinen sanoma. Siksi tekstissä on käytettävä termejä ja ilmaisuja, mitkä kohdekulttuurissa ymmärretään sillä tavalla, kun yritys tahtoo viestinsä tulevan ymmärretyksi.

Navigation